Ravdykkeren - en historie fra Lithauen.
Fortalt efter V. Schultz af Anna Erslev
Ill. Poul Steffensen
1924