Kong Ludvigs Ring - en fortælling fra den amerikanske frihedskrig
Astrid Flemmer
Ill. Osvald Jensen
1921