Junker Jordløs - en historisk roman fra Erik Menveds tid
R. Jørgen Nielsen
Ill. K. Hansen Reistrup
1922