Først til Nordpolen - Kaptajn Frank Shaw
Ill. K. Hansen Reistrup
1922